Sonda za uzorkovanje zemljišta

Polazna tačka na putu do visokih i kvalitetnih prinosa nije obrada zemljišta, već jedna vrlo jednostavna agrotehnička mera – analiza zemljišta. Analiza će nam omogućiti da indirektno uštedimo novac tako što na osnovu analize saznajemo koji su elementi potrebni našim usevima. Za dobijanje korektnih i objektivnih rezultata analize zemljišta, firma MIRAŽ u svom proizvodnom programu nudi sonde za uzorkovanje zemljišta.

Ostali proizvodi