Istovarne platforme (kip rampe)

Hidroinstalacija je namenjena za ugradnju na istovarnim platformama koje imau zadatak da omogući istovar zrnastog tovara iz kamiona i prikolice. Istovar se ostvaruje na taj način što hidroinstalacija diže platformu koja se
zajedno sa vozilom naginje na određeni ugao, te tovar klizi i pada iz vozila.

Ostali proizvodi