Hidraulični agregati

Firma Miraž se bavi izradom hidrauličnih agregata za industrijsku i mobilnu primenu. Uz širok opseg pritiska i protoka, kapaciteta rezervoara, materijala i kompatibilnosti sa fluidima. Dostupne su standardne, kompaktne i prilagođene jedinice za napajanje. Hidraulične jedinice za napajanje koje se sastoje od pumpi, rezervoara, sigurnosnih ventila, filtera. Firma Miraž obezbeđuje pouzdanu snagu za hidraulične sistema.

Ostali proizvodi