Dijagnostika

Firma Miraž u svom asortimanu nudu uslugu dijagnostike hidrauličnih sistema građevinske mehanizacije, poljoprivredne mehanizacije i industriskih postrojenja. Za obavljanje dijagnostike koriste se oprema najnovije generacije Webtec(Engleska) sa mernim uređajem , senzorima pritiska, broja obrtaja i turbine protoka do 750l/min; 600bar.

Ostali proizvodi